Въпроси и отговори

За достъп използвайте данните (емейл и парола), които сте въвели при създаване на профила Ви и неговото активиране.
Имате възможност предварително да се запознаете с постъпилите заявки за онлайн консултация. След вход с лекарския Ви профил ще бъдете пренасочени в тази страница автоматично. Можете да ги достъпите и натискайки върху името си в горния десен ъгъл и избирайки меню "Заявки за консултация"
Може да се запознаете с всички споделени документи, които Вашите пациенти са приложили. Когато влезете в профила на съответната консултация скролирайте до секция "Прикачени изследвания" и "Резултати от образна диагностика"
За да започнете видео консултация с Ваш пациент е необходимо да изберете опцията “Натисни за старт” от мобилното приложение или "Стартирайте видео сесията" от профила на консултацията в сайта.

Имате няколко възможности, за да завършите вече започната консултация (видео или текст):

  • Да дадете медицинско становище;
  • Да изискате допълнително информация;
  • Да отмените консултацията, защото здравословното състояние на пациента предполага посещение в лекарски кабинет.